Birlik hakkında

  Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Kadın Birliği

Kadın toplumun yarısıdır, erkekleri yetiştirir ve dehasıyla toplumu üretken ve mücadeleci hale getirir. Toplumdaki rolünün ve etkinliğinin önemi ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratma yeteneğine olan inancımızdan yola çıkarak, kadınların toplumun gizli potansiyellerini harekete geçirme misyonunu yerleştirmesi